donderdag 19 mei 2011

Politie Kunduz

Het politiekorps van Kunduz-Stad is verdeeld over vier Police Substations. Deze worden bemand door 35 tot 60 agenten.

Nederlandse militairen gaan vanaf juli 2011 praktijkbegeleiding geven aan agenten in Kunduz-Stad in het kader van de politietrainingsmissie.

- De Nederlandse commandant van de missie, kolonel Ron Smits, heeft intussen begin juli gezegd dat de praktijkbegeleiding eind augustus begint. -

De Afghaanse overheid streeft naar 1600 agenten in de Noord-Afghaanse provincie.

Politiemensen in Afghanistan worden opgeleid door de NAVO-trainingsmissie Afghanistan (NTM-A) en de Europese Politiemissie voor Afghanistan EUPOL.

De politiecommandant van de provincie Kunduz is Samiullah Qatra.

Update: =Bij een zelfmoordaanval in Kunduz-Stad kwamen op 10 juni vier politiemannen om het leven. Er vielen 18 gewonden, waaronder 14 agenten en 4 burgers.

De aanslag vond plaats bij een moskee waar mensen bijeen waren om politiecommandant Muhammad Daud Daud te herdenken die vorige maand bij een aanslag in de oostelijke buurprovincie Takhar om het leven kwam.=

Politiecommandant Samiullah Qatra
Het kabinet gaf in de Antwoordbrief van 20 april op Kamervragen over de politietrainingsmissie Kunduz enkele bijzonderheden over politiechef Samiullah Qatra, en gaf aan wat Nederland van een politiechef verwacht.

Vraag 6:
"Welke activiteiten onderneemt u ter bevordering van de benoeming van een goede kandidaat voor de functie van politiecommandant in Kunduz? Op welke termijn verwacht u de benoeming?"

"Op 3 april jl. werd generaal Samiullah Qatra door de Afghaanse minister van Binnenlandse Zaken officieel tot politiecommandant van de provincie Kunduz benoemd. Samiullah Qatra vervangt generaal-majoor Razayi die sinds de aanslag op commandant Sayed Khel op 10 maart jl. de bestuurlijk taken tijdelijk waarnam. In de afgelopen jaren heeft hij voor het ministerie van Binnenlandse Zaken verschillende functies bekleed. Voorafgaand aan zijn benoeming tot politiecommandant van de provincie Kunduz was hij op het ministerie van Binnenlandse Zaken hoofd van de eenheid die zich bezig hield met verzoening en re-integratie.

Nederland heeft de afgelopen periode in gesprekken met het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken gewezen op het belang van goed bestuur in Kunduz en de noodzaak om een goed gekwalificeerde commandant in Kunduz aan te stellen. De Ambassade treedt op korte termijn in contact met de nieuwe politiecommandant om met hem van gedachten te wisselen over de aanstaande politietrainingsmissie in Kunduz. Uiteraard zal Nederland zijn functioneren nauwlettend blijven volgen."

Zie verder:
Antwoordbrief kabinet 20 april op Kamervragen missie Kunduz

Sayed Khel, de voormalige politiechef van de provincie, kwam op 10 maart 2011 om het leven bij een zelfmoordaanslag in Kunduz-Stad.

Politiechef Regio Noord
= Update: De Afghaanse politiecommandant voor de hele regio Noord-Afghanistan was generaal H.E. Mohammed Daud Daud, kortweg generaal Daud.

Generaal Daud kwam om het leven bij een aanslag op 28 mei 2011 in Taloqan, de hoofdstad van de provincie Takhar, de oostelijke buurprovincie van Kunduz. =

Veiligheid
De veiligheidssituatie in Kunduz is slecht. De politie van Kunduz en buitenlandse troepen worden door opstandelingen veelvuldig aangevallen in hinderlagen en met bermbommen.

Kunduz is samen met de provincie Faryab de onveiligste provincie van Noord-Afghanistan, zo antwoordde de Nederlandse regering eerder dit jaar op Kamervragen.

Grenspolitie
De Afghan Border Police (Grenspolitie Afghanistan) is een onderdeel van de Afghaanse Nationale Politie (ANP).

De 5th Zone Afghan Border Police bewaakt al de provincies van het Regionaal Commando Noord en is verantwoordelijk voor de verdediging van al de grenzen tegen vijandelijke dreigingen en de strijd tegen drugs.

Het hoofdkwartier van de 5th Zone Afghan Border Police is gevestigd in Mazar-e Sharif, de hoofdstad van de provincie Balkh. Het nieuwe hoofdkwartier werd op 9 mei 2011 geopend.

Gevechtsadviseurs (Combat advisers) van de 170th IBCT geven deze eenheid advies.

Het is niet de bedoeling dat Nederlandse trainers de Afghaanse grenspolitie op gaan leiden.

Leger
De commandant van het 209. Legerkorps van het Afghaanse Nationale Leger (ANA) (Shaheen’ (Dari voor ‘Valk’) ANA Military Corps in Mazar-i Sharif), is luitenant-generaal Zalmay Wesa.

Het hoofdkwartier van dit korps is gevestigd in Mazar-e-Sharif, de hoofdstad van de provincie Balkh, een westelijke buurprovincie van Kunduz.

Onder meer Duitsers, Belgen en Amerikanen leiden in Kunduz het Afghaanse leger op. De Nederlandse troepen hebben geen mandaat om het Afghaanse leger te trainen.